مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3، از آغاز تعمیرات سالیانه واحدهای این نیروگاه، طبق برنامه زمان بندی شده خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصرالله طاهری"با بیان این که تعمیرات سالیانه واحدهای مذکور در چهار بخش مکانیک و هیدرومکانیک، ابزار دقیق، الکتریک وکنترل پایداری انجام خواهد شد تصریح کرد: طبق برنامه زمانبندی شده، واحدهای 3 و 4 این نیروگاه بمنظور تعمیرات سالیانه، از مدار خارج شدند.

وی از مهمترین اقداماتی که در برنامه تعمیرات سالیانه این واحدها انجام خواهد شد، از انجام کارهای روتین سالیانه مانند بازرسی از تجهیزات توربین، گاورنر، شیرپروانه ای، تصفیه روغن، بازرسی از ژنراتور و ترانسهای قدرت، و برطرف کردن گزارش نقص ها نام برد.

تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاهی، به منظور آمادگی کامل برای تولید در یک دوره یک ساله انجام می شوند تا واحدهای نیروگاه با آمادگی تولید در پیک تابستان در اختیار شبکه برق کشور قرار گیرند.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی