مدیر روابط عمومی شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3، از برگزاری اولین جلسه مدیرعامل با معاونان و مدیران آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،"علی شاولی"، هدف از برگزاری این جلسه را آشنایی بیشتر مدیرعامل با معاونان، مدیران ادارات و بخش ­های مهم نیروگاه عنوان کرد که بصورت چهره به چهره در نشستی ساده و صمیمی انجام و هر یک از مدیران ضمن معرفی بخش کاری خود گزارش مبسوطی ازعملکرد، امکانات و موانع کاری را مطرح و مورد بررسی قراردادند.

 شاولی، خاطرنشان کرد: مدیرعامل ضمن معرفی وتشریح سوابق کاری خود، نکات قابل تاملی را با توجه به سوابق وتجارب خود در سدهای مسجدسلیمان (گدار) و شهیدعباسپور، عنوان کرد که می توان با اتکای بر این تجربیات بر موانع و مشکلات پیش رو فائق آمد.

"سیدحمید صالحی"  با ابرازخرسندی، توفیق خدمت گزاری خود درنیروگاه فوق را یک موهبت الهی دانست وخاطر نشان کرد:  کارون3 از دستاوردهای مهم انقلاب است که بدست فرزندان تلاشگر این مرزوبوم ساخته شده و بطور امانت در دست ماست که باید با درایت و اندیشه ورزی ، مسیرخود را بسلامت بپیماید، لذا نباید برای رشد و بالندگی آن کوتاهی کنیم.

 سد عظیم کارون3 یکی از نیروگاه های مهم وحیاتی کشوراست که در27 کیلومتری شهرستان تاریخی ایذه بنا شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی