مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون 3 از تعمیرات سالیانه واحدهای 4 و 3  و اتصال آن به شبکه سراسری خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی" با بیان این که در یک برنامه زمانبندی شده واحدهای 4 و 3 با هماهنگی دیسپاچینگ ملی برای انجام بازرسی سالیانه از مدار خارج شدند، اظهار داشت: دربخش ابزار دقیق کارهای مهمی از قبیل بازرسی از تجهیزات : ژنراتور، گاورنر، توربین، شیرپروانه ای ، سیستم کنترلی تجهیرات اصلی و جانبی، انجام تست سیستم حفاظت واحد، خط، تست سیستم اطفای حریق ژنراتور، ترانس های قدرت، فانکشن تست و سیگنال چک انجام گردید.

صالحی خاطر نشان کرد: در بخش مکانیک نیز، کارهای مهم دیگری از قبیل رفع نشتی از ویکت گیت های واحد ها، اصلاح طرح آب بند بای پاس ولوهای واحد 3، تعویض سیت آبند مربوط به بادی ولوهای بای پاس واحد 4، انجام تست های غیرمخرب روی رانر و دیسک شیرپروانه ای، تصفیه روغن تجهیزات، انجام تست باز و بسته شدن دریچه های بدنه سد انجام گردید.

مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون 3، تصریح کرد: در بخش الکتریک نیز، بازرسی از ژنراتور، سیستم تحریک، ترانس های مصرف داخلی، انجام تست های الکتریکال ترانس های قدرت و ژنراتور ، شناسایی و ترمیم نقاط معیوب سیم پیچ واحدهای 4 و 3 انجام گردید که در نهایت مطابق برنامه ریزی صورت گرفته واحد های 4و3 در 28 مهرماه جاری به شبکه سراسری متصل گردید.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی