مدیرعامل سد و نیروگاه کارون 3 از تعمیرات سالیانه واحد8 و اتصال آن به شبکه سراسری خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی " با بیان این که واحد 8 مطابق برنامه زمانبندی و با هماهنگی دیسپاچینگ ملی جهت انجام بازرسی سالیانه از مدار خارج شد گفت: دربخش ابزاردقیق کارهای مهمی از قبیل بازرسی از تجهیزات، ژنراتور، گاورنر، توربین، شیرپروانه ای، سیستم کنترلی تجهیرات اصلی وجانبی، انجام اورهال پنل های سیستم حفاظت واحد، خط، تست سیستم اطفای حریق ژنراتور، ترانس های قدرت، فانکشن تست و سیگنال چک انجام گردید.  

وی با بیان این که در بخش مکانیک نیز کارهای مهمی از قبیل دمونتاژ و سرویس کلیه والوهای معیوب مربوط به واحدهای 7 و 8، سرویس پمپ های سیستم دریناژ ، تخلیه و تمیزکاری سامپ روغن مربوط به گاورنر،  تصفیه روغن تجهیزات واحدهای یادشده ، تعویض اورینگ کاورمربوط به لاور ژنراتور واحد 8 ، سرویس و تمیز کاری فیلتر های ژنراتور واحدهای 7و8 ، انجام تست های غیر مخرب روی رانر و دیسک واحدها،  تصفیه روغن تجهیزات مکانیک، همچنین در بخش  الکتریک نیز انجام بازرسی های تجهیزات اصلی وجانبی الکتریکی، انجام تست های الکتریکال  ترانس های قدرت، ژنراتور وبریکر اصلی ژنراتور، تمیزکاری ترمیم نقاط آسیب دیده ژنراتور واحد 8 ، همچنین تعمیرات سالیانه واحد 7 نیز همزمان با برنامه تعمیرات سالیانه واحد 8 انجام گردید تصریح کرد: در نهایت مطابق برنامه ریزی صورت گرفته، واحد مذکور به شبکه سراسری متصل گردید.

لارم به ذکر است که اورهال واحد 8 ، از زمان برنامه ریزی شده سه روز زودتر به اتمام رسید.  

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
خبرنگار: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی