مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 از بازرسی تونل های مجاری آب برهای نیروگاه کارون 3 خبرداد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،"سیدحمید صالحی"  خاطرنشان کرد: برای حصول اطمینان از وضعیت هر سازه یا تاسیسات در حال بهره برداری، عملیات پایش و بازرسی آن مور نیاز می باشد و برهمین اساس، همزمان با اورهال واحدهای 7،4،3و 8 از شفت نیرو تا پشت دریچه های سرج شفت نیروگاه بازرسی کامل انجام شد.

وی با بیان این که در نیروگاه برق آبی زیر زمینی کارون3، بخشی از مجموعه نیروگاه را تونل های آببر تشکیل می دهند افزود: قسمتی از آنها در بالا دست واحدهای نیروگاه و قسمتی نیز در پایین دست نیروگاه قرار دارند که در سال جاری مطابق دستورالعمل برای جلوگیری از خرابی و خسارات ناشی از عبور آب در این بخش و به تبع آن صدمه به واحدهای توربین و ژنراتور، عملیات بازرسی و کنترل وضعیت پایداری پوششی بتنی و فولادی مجاری آببر مجموعه نیروگاه زیرزمینی همزمان با اورهال واحدهای 7،4،3و 8 از زیر شفت نیرو تا پشت دریچه های سرج شفت توسط معاونت پایداری انجام شد.

"سروش احمدی"، معاون پایداری سازه سد و نیروگاه کارون 3 در این رابطه عنوان کرد: از سال 1393 برای اولین بار این اقدام در نیروگاه زیرزمینی کارون 3 آغاز شد و در طول این سالها، تعمیرات مورد نیاز لاینینگ بتنی این مجاری در بخش های میانی با استفاده از تجربه و تخصص نیروهای شرکت انجام پذیرفت.

همچنین شفت نیروی 3 نیز با استفاده از خدمات صخره نوردی و تصویر برداری از قوس های بالا و پایین و فسنت قائم شفت انجام شد و بازرسی بقیه شفت ها نیز در دستور کار برنامه اورهال سال های آتی می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی