مدیرعامل سد و نیروگاه کارون۳ از عملیات ساماندهی و پاکسازی سیستم هدایت آب های سطحی درسایت سد و نیروگاه کارون۳ خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،  "سید حمید صالحی" تصریح کرد: به جهت بارندگی های رگباری منطقه، و وضعیت توپوگرافی و حوضه آبریز گسترده که دارای شیب بسیار تند منتهی به سایت می باشد، نیاز بود تا با هدف هدایت مناسب آب های سطحی و جلوگیری از آب شستگی و انسداد جاده های دسترسی تمهیدات پیشگیرانه ا­ی انجام گیرد.

وی خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از خسارات احتمالی به ابنیه و مستحدثات و تاسیسات مهم سایت در اثر عدم هدایت آب های سطحی در بارندگی های رگباری، عملیات پاکسازی جاده ها و کانال های هدایت آب های سطحی به طول حدود 13 کیلومتر، لایروبی و نیز دهانه پل ها به تعداد 21 دستگاه با استفاده از ماشین آلات و نیروی انسانی به مدت 15 روز کاری و با هزینه 123 میلیون ریال انجام شد.

"سروش احمدی" معاون پایداری سازه سد و نیروگاه درهمین خصوص گفت: سد و نیروگاه کارون 3 دارای حدود 13 کیلومتر کانال هدایت آب های سطحی و 21 دهانه پل و کالورت می باشد. که با توجه به وضعیت توپوگرافی سد و نیروگاه کارون 3 و ریزشی بودن مسیرهای دسترسی، پاکسازی جاده ها، پل ها و کانال های حاشیه جاده ها می بایست این تمهیدات تا قبل از بارندگی های سیلابی انجام گردد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی