مسئول اداره ایمنی و بهداشت سد ونیروگاه کارون3، از برگزاری دوره آموزشی ایمنی تخصصی سیستم های حفاظت حریق اتوماتیک و دستی در آن سد خبر داد وگفت: یک دوره آموزشی بصورت تشریحی و مانورهای آتش نشانی و ایمنی، مطابق برنامه های سالیانه توسط این بخش درحال برگزاری و تا بحال 2 دوره¬ آن با موفقیت به اتمام رسیده است.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهدی نیکنام" تصریح کرد: در راستای حفظ و صیانت از محیط کار و با هدف مرور وآشنایی بیش از پیش شیفت های بهره برداری نیروگاه با سیستم های حفاظت حریق اتوماتیک و دستی نیروگاه، تغییرات اصلاحی احتمالی درعملکرد سیستم های اعلان و اطفای حریق ژنراتورها، طبق برنامه ریزی در حال انجام است که پس از پایان کلاس تشریحی با همکاری واحد بهره برداری و پیمانکار شارژ کننده کپسول¬ها، مانورعملیاتی جهت آموزش روش صحیح مهار آتش، با استفاده از کپسول های اطفای حریق انجام خواهد شد.

مسئول اداره ایمنی و بهداشت سد ونیروگاه کارون3، با بیان این که دوره آموزشی واجرای مانور، برای سایر واحدها با هدف، بررسی وضعیت آمادگی و سرعت عمل نفرات در شرایط بروز حریق های احتمالی برگزار می شود، خاطرنشان کرد: این دوره و مانور آموزشی، توسط اداره ایمنی و با همکاری پیمانکار شارژ کننده کپسول های اطفای حریق شرکت برگزار و تا آموزش کلیه پرسنل ادامه خواهد داشت.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی