مدیرعامل سد و نیروگاه کارون 3. از تعمیرات موفقیت آمیزسالیانه واحدهای 6 و 5 و اتصال آن به شبکه سراسری خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی"،  خاطرنشان کرد: در یک برنامه زمانبدی شده واحدهای 6 و 5  با هماهنگی دیسپاچینگ ملی برای انجام بازرسی وتعمیرات سالیانه از مدار خارج شدند.

وی تصریح کرد: دربخش مکانیک، کارهای مهمی از قبیل دمونتاژ TGB واحد 6 و رفع نشتی از مخزن روغن  Oil Slinger، دمونتاژ و سرویس نیدل ولو های بای پس واحدهای 5 و6 ، دمونتاژ و تعویض اورینگ اسپکشن جوینت شیرپروانه ای واحد 6، دمونتاژ و سرویس کامل ایرونت های شیرپروانه ای این واحدها، انجام تست های غیر مخرب روی رانر و دیسک واحد، تصفیه روغن تجهیزات، بازرسی و سرویس پمپ های دریناژ نیروگاه ، شستشوی فیلتر هواسازها ، رنگ آمیزی ساپورت های باس داکت واحدهای 5و6 انجام گردید.

صالحی گفت: در بخش ابزاردقیق نیز کارهای مهمی از قبیل بازرسی از تجهیزات ژنراتور، گاورنر، توربین، شیرپروانه ای ، سیستم کنترلی تجهیرات اصلی و جانبی، انجام اورهال پنل های سیستم حفاظت واحد، خط، تست سیستم اطفای حریق ژنراتور، ترانس های قدرت، فانکشن تست و سیگنال چک انجام گردید.

وی افزود: در بخش  الکتریک نیز بازرسی از ژنراتور، سیستم تحریک، ترانس های مصرف داخلی، انجام تست های الکتریکال ترانس های قدرت و ژنراتور، شناسایی و ترمیم نقاط معیوب سیم پیچ این دو واحد انجام شد که در نهایت مطابق برنامه ریزی صورت گرفته واحد های مذکور به شبکه سراسری متصل شدند.

مدیرعامل سد و نیروگاه کارون3. تصریح کرد: اورهال واحدهای فوق، 4 روز زودتر از زمان تعیین شده به پایان رسید.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی