مدیر عامل سد و نیروگاه کارون3، از انجام فاز اول برنامه اندازه گیری آلاینده های محیط کار در آن سد و نیروگاه خبرداد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،"سید حمید صالحی"،  از برنامه ریزی برای اندازه گیری آلاینده های محیط کار در دو فاز کاری،  خبر داد و گفت:  فاز اول آن پس از سنجش عواملی همچون صدا، روشنایی، تهویه، میدان مغناطیسی، فیوم جوشکاری و ارزیابی ارگونومی و پوسچرهای کاری مشاغل مختلف انجام پذیرفت.

وی تصریح کرد: فاز دوم در شرایط پیک تولید نیمه اول سال آتی آغاز خواهد شد.

صالحی با بیان این که این اندازه گیری ها مطابق قوانین وزارت کار و بهداشت کشور و آیین نامه های سازمان آب و برق خوزستان پس از استعلام واحدهای پشتیبانی و تدارکات از شرکتهای خدمات بهداشت حرفه ای مجاز و مورد تأیید وزارت بهداشت با حضور متخصصین شرکت آرنا ایمن پویش اروند و نظارت کارشناس مرکز بهداشت دهدز انجام می شود، هدف از این اقدام را شناسایی عوامل زیان آور محیط کار و حفظ سلامت شغلی پرسنل معرفی کرد و گفت: پس از مقایسه نتایج باحدود مجاز و مطلوب استانداردهای مربوطه، راهکارهای بهبود  شرایط به واحدهای فنی و مهندسی و اجرایی جهت بررسی  و پیگیری های لازم ارائه می گردد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی