سیدحمید صالحی در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ اظهار داشت: طی اقداماتی در پایین دست رودخانه کارون از هدر رفت 4000 مترمکعب آب در ساعت برای هر واحد و به طور میانگین روزانه 14000 متر مکعب آب برای تمامی واحدهای نیروگاهی جلوگیری شد که معادل 50 مگاوات تولید روزانه ومتوسط  15000 مگاوات انرژی سالانه در نیروگاه قابل استحصال شد.

وی افزود: با بسته شدن قسمتی از مسیر رودخانه پایین دست بر اثر سیلاب سال‌های 85 و 86 و ورود مصالح ناشی از ریزش دپوهای مربوط به حفاری سد و نیروگاه و آوردهای طبیعی حوزه‌های آبریز بالادست دره‌ زنده‌بگور به داخل رودخانه، منجر به ایجاد یک مانع در مسیر رودخانه کارون و به تبع آن افزایش تراز آب رودخانه در پایاب نیروگاه شد که در نهایت باعث کاهش راندمان وعملکرد نیروگاه شده است که در نهایت کاهش توان لحظه‌ای واحدها و طبیعتاً کاهش راندمان و هدر رفت آب به طور ساعتی، روزانه و سالانه شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت، تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون٣ بیان کرد: با برگزاری نشست‌هایی با دفتر معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان ضمن در دستور قرار گرفتن عملیات افزایش تولید 50 مگاوات روزانه و افزایش 15000 مگاوات، انرژی قابل تولید سالیانه در نیروگاه کارون3 با موفقیت به انجام رسید.

وی ادامه داد: با توجه به میانگین تولید سالانه نیروگاه کارون 3 در سال‌های 93 الی 96 که در حدود دو میلیون مگاوات بوده، توان هدر رفت به میزان 30000 مگاوات در سال محاسبه شد که این رقم باتوجه به میزان انرژی تولیدی بر حسب کیلووات و به ازای هر کیلووات 500 ریال معادل 15 میلیاردریال تولید انرژی ناشی از هدر رفت می‌باشد که با برنامه‌ریزی و همت تلاشگران سد و نیروگاه کارون 3 از اتلاف آن جلوگیری و با انجام این عملیات ضربتی که هزینه انجام آن به مبلغ 820 میلیون ریال می‌رسد در هنگام کاهش ارتفاع مخزن می‌تواند معادل یک نیروگاه 40 الی 60 مگاوات به ظرفیت و توان شبکه برق کشور اضافه کند.

سیدحمید صالحی با مقایسه مقدار توان تولید که ناشی از انرژی‌های تجدیدپذیر است، یادآور شد: در مقایسه انرژی تولیدی با هزینه سوخت‌های فسیلی مبلغ 67 میلیاردریال صرفه‌جویی، هزینه‌ای درسال خواهد داشت و نیز از هدر رفت سرمایه ملی جلوگیری شده که در شرایط کنونی و پیک بار مصرفی می تواند کمک شایانی به شبکه برق کشور کند که شایسته است تا این موفقیت بزرگ را به مردم شریف ایران، مجموعه سازمان آب و برق خوزستان و تلاشگران سد و نیروگاه کارون3 تبریک گفت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی