رئیس حراست سد و نیروگاه کارون3 از بازدید مدیریت حراست سازمان آب و برق خوزستان از مجموعه آن سد و نیروگاه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "غلامحسین سعیدی"، با بیان این که صبح امروز سه شنبه 31 تیرماه، "حسین خادم" مدیریت حراست و "فرجام خدایار" رئیس اداره هماهنگی های حراست سازمان آب و برق خوزستان از مجموعه سایت کارون3 بازدید بعمل آوردند، هدف از این اقدام را آشنایی وشناسایی اماکن وتاسیسات شرکت، ذکر کرد.

وی از بررسی مشکلات و نیازمندی های حراست، پس از بازدید فوق خبر داد.

سد ونیروگاه کارون3 درمساحتی به وسعت 500 هکتار در مسیرجاده مواصلاتی بین سه استان (خوزستان، چهامحال بختیاری و اصفهان )، در28 کیلومتری شهرستان ایذه واقع شده است.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
خبرنگار: حمیدرضا علی پور
مؤلف: علی شاولی