مدیر عامل سد و نیروگاه کارون3 با بیان اینکه تعمییرات دوره ای می بایست بر اساس استاندارها و دستورالعمل های سازندگان با دقت کامل و با برنامه ریزی مناسب صورت گیرد، خاطرنشان کرد: بازرسی های سالیانه به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اقدامات لازم در جهت حفظ و نگهداری تجهیزات هر مجموعه محسوب می شوند،  تا جایی که انجام صحیح این بازرسی ها می تواند به نحوی مطلوب در افزایش راندمان کارکرد تجهیزات موثر باشد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی" با بیان اینکه، تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاهی کارون 3، طبق برنامه زمان بندی مشخص از 5 مهرماه جاری، آغاز بکارکرده است، تصریح کرد: تعمیرات سالیانه واحدها در چهار بخش مکانیک و هیدرومکانیک، ابزار دقیق، الکتریک وکنترل پایداری انجام خواهد شد.

وی افزود: طبق برنامه زمانبندی واحدهای 5 و 6 این نیروگاه جهت انجام تعمیرات سالیانه از مدار خارج شده و قرار است در این پروسه کلیه اقدامات فنی و تعمیراتی شامل کارهای روتین سالیانه، انجام بازرسی، تست و کارهای غیر روتین در جهت رفع نواقص به منظور آمادگی کامل نیروگاه، برای تولید در یک دوره یک ساله انجام شود تا واحدهای نیروگاه با آمادگی هرچه بیشتر در پیک تابستان سال آینده در اختیار شبکه برق کشور قرار گیرند.

نیروگاه کارون3 با دارا بودن 8 واحد 250 مگاواتی و توان تولید ۲۰۰۰ مگاوات انرژی، یکی از نیروگاه‌های مهم کشور محسوب می‌شود.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
خبرنگار: حمیدرضا علی پور