مدیرعامل سد ونیروگاه کارون 3 از آغاز عملیات اجرایی علاجبخشی قسمتی از جاده داخلی دسترسی به سد و نیروگاه کارون 3 خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان "سیدحمید صالحی" گفت: این عملیات بر روی بخش ناپایدار و ریزشی جاده مذکور که بدلیل عدم هدایت صحیح آبهای سطحی در زمان اجرای طرح انجام گرفته بود و همچنین مستعد بودن شرایط زمین شناسی موقعیت مذکور دچار گسیختگی و رانش شده بود، انجام شد.

وی این عملیات را دارای دو بخش "عملیات اجرایی علاجبخشی جاده اصلی" و "بهسازی و ساماندهی جاده جایگزین" معرفی کرد و افزود: بخاطر عملیات اجرایی و علاجبخشی، جاده مسیر اصلی سایت در نقطه مذکور مسدود، و برای سهولت تردد به سایت، یک مسیر جایگزین با مشخصات ایمنی و فنی لازم، با اجرای عملیات خاکی و اصلاح شیبها و بهسازی مسیر، تهیه و مورد بهره برداری قرار گرفت.

صالحی با بیان این که با هدف تردد ایمن و مطلوب، جاده مورد نظر با مساعدت معاونت توسعه و بهره برداری سد و نیروگاه و عوامل زیرمجموعه آسفالت شد، جاده های دسترسی را بعنوان یکی از زیرساخت های اصلی و مهم هر صنعت، بویژه مجموعه های سد و نیروگاه ها، دانست که باید در دوران بهره برداری، دارای شرایط ایمن و مطلوب باشند.

سد و نیروگاه کارون 3 در مجموع دارای حدود 27 کیلومتر جاده دسترسی داخلی با بیش از 20 دستگاه پلهای متوسط و بزرگ می باشد که بطور مستمر تحت کنترل، مراقبت و رسیدگی های لازم قرار دارند.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی