به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان، “سید حمید صالحی” در خصوص تعمیرات و راه اندازی این دو واحد تصریح کرد: مهمترین کار های انجام شده در اورهال سالیانه این واحدها را میتوان دربخش های مکانیک، ابزار دقیق و الکتریک بر شمرد.

وی خاطر نشان کرد: در بخش مکانیک کارهای مهمی از قبیل انجام کلیه بازرسی های سالیانه ژنراتور ، توربین ، گاورنر ، شیرپروانه ای ، انجام تست های غیر مخرب بروی رانر و دیسک شیرپروانه ای، دمونتاژ وسرویس رادیاتور های ژنراتور مطابق نتایج ترموگرافی  و … انجام گردید.

 صالحی افزود: در بخش ابزار دقیق نیز کارهای مهمی از قبیل بازرسی از تجهیزات  ژنراتور، گاورنر، توربین، شیرپروانه ای ، پنل های ۵,۶ تابلوکنترل محلی، سیستم کنترلی تجهیرات اصلی وجانبی ، انجام اورهال پنل های سیستم حفاظت واحدها ، تست صحت عملکرد سیستم اطفای حریق ژنراتور و… انجام پذیرفت.

مدیرعامل سد و نیروگاه کارون۳ درخصوص بخش  الکتریک تشریح کرد: دراین بخش نیز کارهای مهمی از قبیل، بازرسی از ژنراتور ، سیستم تحریک، ترانس های مصرف داخلی، ترانس های قدرت ، تابلوهای فشار متوسط و ضعیف مصرف داخلی ، کلید اصلی ژنراتور و  انجام تست های الکتریکال ژنراتور این دو واحد انجام گردید.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3