به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،”علی شاولی” ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: در این مجمع، “سید حمید صالحی” مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون۳، گزارش کاملی از فعالیت ها و عملکرد واحدها و بخصوص مسائل بخش های فنی و مهندسی وهمچنین فعالیت های بهره برداری شرکت را به سمع و نظر حاضرین رساند.

وی افزود:مدیرعامل سد و نیروگاه کارون۳ در خصوص فعالیت های سال۱۴۰۰ به تشریح فعالیت های وسیعی ازجمله تعمیرات تخصصی واحدهای نیروگاهی، انجام پروژه های مهم، انجام تست و آزمایشات تخصصی و استاندارد برای واحدها، بررسی و مطالبات پرسنلی و ایجاد ساز و کار مناسب جهت فرهنگ سازی در زمینه ایجاد همدلی واتحاد ، شناسایی کارکنان و پرسنل کارآمد وهمچنین انجام آموزش های مورد نیاز پرسنل پرداخت.

شاولی گفت: پس ازاستماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت و تصویر صورتحساب های مالی سال۱۴۰۰ ، اتخاذ تصمیم در خصوص سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی می باشد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است، در پایان نیز گزارشی از چالش ها ومشکلات موجود و پیش روی شرکت و همچنین وضعیت سال مالی منتهی به اسفند۱۴۰۰ ارائه گردید.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3