به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، سید حمید صالحی گفت:پدیده بلاک اوت شبکه برق به مفهوم خاموشی قسمت اعظم یا کل شبکه برق کشور می باشد که ممکن است در اثر اتفاقاتی ناخواسته از قبیل باز شدن خطوط اصلی شبکه یا تریپ همزمان چند واحد نیروگاهی به وقوع بپیوندد.

وی با بیان اینکه سد و نیروگاه کارون۳ سازمان آب و برق خوزستان از معدود نیروگاه های کشور است که شاخص قابلیت بلاک استارت را دارد اضافه کرد: در چنین شرایطی می بایست نیروگاه هایی که قابلیت بلاک استارت دارند وارد شبکه شوند و شبکه برق را احیا کنند. لذا می بایست نیروگاه هایی که این قابلیت را دارند بطور منظم و سالیانه تحت آزمون قرار گیرند.

آرمان جعفری معاون بهره برداری سد و نیروگاه کارون۳ سازمان آب و برق خوزستان در این خصوص افزود: بدین منظور مطابق ابلاغیه مدیریت شبکه برق کشور با هدف آمادگی نیروگاههای خودراه انداز و بحث بازیابی شبکه آزمون خودراه اندازی نیروگاه کارون۳ تا سطح بارگذاری با موفقیت انجام گردید.

جعفری در خصوص مراحل عملیات فوق گفت: مطابق سناریو ابلاغی مدیریت شبکه برق کشور بارگذاری ایستگاه های شهید عباسپور و اندیکا موقت از مسیر واحد شماره2 نیروگاه کارون3 هدف گذاری شد و زمانیکه مسیر مربوطه (خط مسجد سلیمان-ایذه و باس بارهای 91.71 و ترانس T9) بی برق گردید با استارت واحد شماره2 نیروگاه کارون3 با اتکا به دیزل ژنراتور اضطراری مسیر مذکور تحت ولتاژ قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: با بستن فیدرهای مربوطه در ایستگاه شهید عباسپور، بارگذاری به صورت پلکانی بر روی واحد شماره۲ انجام گردید که پس از بارگذاری کامل و تایید موفقیت آمیز بودن آزمون، پایان آزمون توسط نمایندگان دیسپاچینگ اعلام شد و شرایط بازگردانی به حالت عادی انجام شد.

لازم به ذکراست سرعت عمل، دقت و زمانبندی مناسب و همچنین استارت اتوماتیک دیزل ژنراتور اضطراری و پایداری بسیار خوب واحد شماره۲ نیروگاه کارون۳ در طول تست مورد تایید و تشویق ناظران قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3