برای نخستین بار در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، گسترش کشت شلتوک در شبکه کرخه جنوبی با استفاده از تصاویر ماهواره ای رصد شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور افزود: استفاده از تصاویر ماهواره ای جزو اهداف اصلی شرکت و در راستای توسعه پایدار بوده که به همت متخصصان مجموعه، استفاده از فناوری سنجش از دور در سطح شرکت بومی سازی شده است.

"شاهین کوه بزن" ادامه داد: اهمیت این موضوع، ارائه آمار لحظه ای و مدون در جهت اخذ تصمیمات مدیریتی با صرف حداقل زمان و هزینه با توجه به محدودیت طراحی شبکه های آبیاری، ظرفیت کانال ها و محدودیت منابع آبی است. به گونه‌ای که با استفاده از تصاویر ماهواره لندست، متخصصانGIS شرکت این امکان را دارند که هر هفته گزارش خود را به صورت تفکیکی برای هر منطقه با ارائه آمار میزان مساحت و تعداد قطعه زمین مورد کشت به روز رسانی نموده و در اختیار مدیریت شرکت قرار دهند.

وی اظهار داشت: این گزارش برای کشت تابستانه 1395، به منظور برآورد میزان سطوح اراضی آبگیری شده کشت شلتوک و حوضچه های پرورش ماهی در سطح حوزه کرخه جنوبی تهیه و تدوین شده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور ابراز امیدواری کرد: استفاده از فناوری سنجش از دور در سطح مدیریت شبکه‌های آبیاری با توجه به کم هزینه بودن، کسب نتایج مطلوب و قابلیت عملیاتی بودن، گام بلندی در جهت تحقق و عینیت بخشی به شعار "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" به عنوان بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور