مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، از جمع آوری 20 رشته سیفون غیر مجاز نصب شده در کانال های آبیاری حوزه دشت آزادگان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "شاهین کوه بزن" افزود: به منظور جلوگیری از تخریب جاده سرویس و بدنه کانال‌ها، کنترل بهتر توزیع آب، جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز آب و تأمین آب اراضی پایین دست در حوزه دشت آزادگان، تعداد 20 رشته سیفون غیر مجاز جمع آوری شد.

وی ادامه داد: پس از شناسایی سیفون‌های غیرمجاز منصوب در کانال‌ها، دفتر حقوقی شرکت آبیاری کرخه و شاوور طبق هماهنگی‌های قانونی صورت گرفته با مراجع قضایی و انتظامی شهرستان دشت آزادگان و با همکاری عوامل بهره برداری و حراست حوزه کرخه جنوبی اقدام به جمع آوری آنها کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور