سمینار آموزشی کاربرد گوگل ارث (Google Earth) در مدیریت اجزای فنی شبکه های آبیاری، با حضور مدیران شبکه‌ها و جمعی‌ از کارشناسان شرکت بهره‌برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عبدالامیر آل کثیر" سخنران این سمینار، ابتدا به معرفی اجزای فنی شبکه های آبیاری تحت پوشش این شرکت شامل کانال ها، زهکش ها، سازه های فنی، سدها و بندها، رودخانه ها، محدوده شبکه ها، انهار سنتی، ایستگاه های پمپاژ، ایستگاه های سنجش آب، مرز شهرستان ها، موقعیت شهرها و روستاها و مراکز جمعیتی را از طریق یک فایل طبقه بندی شده در محیط سامانه Google Earth پرداخت. 

وی همچنین نحوه حرکت و پیمایش در آن، نحوه درج و ترسیم عوارض، نحوه ذخیره سازی ترسیمات، انجام تنظیمات ضروری محیط نرم افزار، نحوه ترسیم و نمایش مقاطع طولی و عرضی و نحوه استفاده از فایل های CAD، GIS در تهیه این فایل و نیز ارتباط مستقیم با GPS را تشریح کرد.

در پایان سمینار، از سوی سخنران به پرسش های حاضران پاسخ داده شد.