سمینار "بررسی مورفولوژی(ریخت شناسی) رودخانه کرخه در محدوده شهر حمیدیه"، با حضور مدیران شبکه‌ها و جمعی‌ از کارشناسان شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور، در سالن کنفرانس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "شقایق باغبان پور" کارشناس ارشد کشاورزی در گرایش سازه های آبی و سخنران این سمینار، در مورد مفهوم ریخت شناسی و اهداف این علم در بررسی تغییرات شکل رودخانه ها گفت: شناسایی روند تغییر شکل بستر رودخانه در تعریف حریم رودخانه، احداث سازه‌های ساحلی و یا تاسیسات زیربنایی و همچنین صدور سندهای مالکیت مورد نیاز است.

وی، با استفاده از نگاره‌های ماهواره‌ای، به ارزیابی‌های ژئومورفولوژیک و روابط تجربی روند تغییر بستر رودخانه کرخه در بازه شهر حمیدیه پرداخت و با تسری تاریخچه تغییر ریخت رودخانه، روند فرسایشی و تغییر شکل یافتن بستر رودخانه را تشریح کرد.

باغبان پور، در پایان سمینار، به پرسش‌های همکاران در زمینه استفاده از عکس های ماهواره ای و امکانات ساماندهی رودخانه در محدوده شهر حمیدیه پاسخ داد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سید حسن هاشمی صفائی