فرماندار شهرستان حمیدیه، با ارسال لوح تقدیر، از تلاش های مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، مدیر و کارکنان حوزه کرخه جنوبی قدردانی کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این لوح تقدیر که به امضای "عبدالرضا سعیدی نیا" فرماندار شهرستان حمیدیه رسیده، از تلاش های "شاهین کوه بزن" مدیرعامل، مدیر و کارکنان حوزه کرخه جنوبی به جهت مدیریت بسیار خوب در تامین آب مناسب و کیفی فصل زراعی تابستان سال95 که رضایتمندی کشاورزان و افزایش راندمان تولید محصولات زراعی این شهرستان را به دنبال داشته، قدردانی شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: سید حسن هاشمی صفائی