شورای‌اسلامی روستای رامسه‌دو با ارسال لوح‌سپاس از تلاش‌های مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور در زمینه تامین آب کشاورزی زمین‌های روستای رامسه‌دو قدردانی کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این لوح سپاس که به امضای "سلیمان بوعذار" رئیس شورای اسلامی روستای رامسه‌دو رسیده، به نمایندگی از کشاورزان روستای رامسه‌دو از زحمات و تلاش‌های بی دریغ "شاهین کوه‌بزن" مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، مدیر و کارکنان حوزه کرخه‌جنوبی در زمینه تامین آب کشاورزی زمین‌های این روستا قدردانی شده است.

در بخشی از این لوح سپاس آمده است: تلاش خالصانه و صادقانه شما آینه وظیفه‌شناسی و پژواک دانایی و تعهد است. نتیجه بذر تلاش و کوشش شما، درخت امیدی است که به بار می‌نشیند و نوید‌بخش آینده‌ای پرنشاط و زیباست.

لازم به ذکر است این روستاها در سالیان گذشته به دلیل قرارگرفتن در انتهای کانال‌های انتقال و محدودیت ظرفیت کانال‌ها در مشقت بودند. با تلاش کارکنان شرکت و همیاری سایر کشاورزان، این موفقیت حاصل شد که آب مطمئن و پایدارتامین و توزیع شود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: سید حسن هاشمی صفائی