لایروبی بخشی از کانال‌ها و زهکش‌های زیر پوشش حوزه کرخه‌جنوبی، در شرکت آبیاری کرخه و شاوور به اتمام رسید.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور با اعلام این خبر افزود: به منظور تامین شرایط بهره‌برداری بهینه از کانال‌ها و زهکش‌ها و تامین آب مطمئن و پایدار اراضی کشاورزان زیر پوشش حوزه کرخه‌جنوبی و به منظور کسب آمادگی‌های لازم جهت کشت تابستانه 1396 در صورت اعلام سازمان آب و برق خوزستان، لایروبی بخشی از کانال‌ها و زهکش‌های زیر پوشش این حوزه  اواخر اسفند ماه سال 1395 در دستور کار قرار گرفت.

"شاهین کوه‌بزن" اظهار داشت: در این عملیات که در فروردین سال جاری با استفاده از توان فنی و تجهیزاتی شرکت انجام شد، 47 هزار و 373 مترمکعب لای از بخشی از کانال‌ها و زهکش‌های زیر پوشش حوزه کرخه‌جنوبی به طول 27 هزار متر برداشته شد.

وی ادامه داد: این عملیات در شبکه‌های مدرن حمیدیه سمت چپ، احمدآباد، زمزم و کوت انجام شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سید حسن هاشمی صفائی