مقاله علمی کارشناس شرکت آبیاری کرخه و شاوور با عنوان "پایش سدهای انحرافی گامی در جهت افزایش تاب‌آوری در مدیریت بحران شبکه‌های آبیاری" در چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE" دانشگاه تهران ارائه شد.

به‌گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رضا‌ عبدالشاه‌نژاد" رئیس‌گروه کارشناسان طراحی شرکت آبیاری کرخه و شاوور در این مقاله به نقش و اهمیت سدهای انحرافی به عنوان یکی از زیرساخت‌های بسیار مهم و حیاتی در شبکه‌های آبیاری پرداخته است؛ که از منظر دو شاخص ارتفاع و حجم مخزن در طبقه‌بندی سدها عموما در رده سدهای کوچک قرار می‌گیرند و وظیفه نگهداری و مدیریت آب را در حوزه‌های پایین‌دست سدهای تنظیمی و مخزنی برعهده دارند.

در این مقاله علمی که در پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC) ثبت شده است، پارامتر پابرجایی(Robustness) به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه‌هایی که بر ویژگی‌های تاب‌آوری یک سیستم دلالت دارد مورد توجه قرار گرفته است.

در این مقاله تحقیقی که بر اساس تجربیات سال‌ها بهره‌برداری از شبکه‌های متعدد آبیاری و زهکشی و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، از منظر اهمیت و نقش سدهای انحرافی در مدیریت بحران در شبکه‌های آبیاری و با توجه به خلاء موجود در استانداردهای شبکه‌های آبیاری، ضمن بررسی سدهای انحرافی موجود در حوزه‌های شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور و بررسی رده آن‌ها از منظر عواقب شکست، نسبت به طراحی و پیشنهاد برنامه پایش سدهای انحرافی با هدف دست‌یابی به پابرجایی و افزایش تاب‌آوری شبکه‌های آبیاری اقدام شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: سید حسن هاشمی صفائی