شش دستگاه الکتروپمپ عمودی ایستگاه های پمپاژ زهکشی شماره 3 و 4 با تلاش پرسنل تعمیرات حوزه کرخه جنوبی تعمیر، نصب و راه اندازی شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "یعقوب کرمی"، مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور افزود: هدف از اجرای این عملیات، اقدامات پیشگیرانه در جهت کاستن از هزینه تعمیراتی ایستگاه ها و افزایش راندمان بهره برداری است.

وی، با اشاره به اهمیت بهره برداری پایدار از ایستگاه های زهکشی به ویژه در فصل کشت شلتوک در حوزه کرخه جنوبی اضافه کرد: این عملیات از فروردین امسال با پیش بینی احتمال صدور مجوز کشت شلتوک آغاز شد و در پایان تیرماه سال جاری پس از اتمام تعمیرات اساسی ششمین الکتروپمپ خاتمه یافت و هم اکنون ایستگاه های مذکور با ظرفیت کامل آماده به کار هستند.

ایستگاه های پمپاژ زهکشی شماره 3 و 4 در جنوب شهر حمیدیه و در مجاورت ساحل چپ شاخه کرخه نور واقع شده و با مجموع 9 دستگاه الکتروپمپ عمودی، وظیفه تخلیه زه آب اراضی سمت چپ شبکه آبیاری و زهکشی حمیدیه به شاخه کرخه نور را برعهده دارند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سید حسن هاشمی صفائی