مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، از پلمپ کردن 25 دستگاه موتور تلمبه و جمع‌آوری چهار رشته سیفون غیرمجاز در کانال‌های آبیاری شبکه شاوور و طرح کوثر حوزه مرکزی خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "یعقوب کرمی" مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور افزود: به منظور انجام توزیع‌ بهینه آب و جلوگیری ازبرداشت‌های غیرمجاز، تضییع حقوق حقابه‌داران پایین‌دست، تخریب جاده سرویس و بدنه کانال‌ها تا کنون تعداد 25 دستگاه موتورتلمبه پلمپ و چهار رشته سیفون غیرمجاز جمع‌آوری شده است.

وی ادامه داد: پس از شناسایی موتورتلمبه‌ها و سیفون‌های غیرمجاز منصوب در کانال‌ها، دفتر حقوقی شرکت آبیاری کرخه و شاوور طبق هماهنگی‌های قانونی با مراجع قضایی و انتظامی و با همکاری عوامل بهره‌برداری، اقدام به پلمپ این دستگاه ها کرد.

عملیات جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز آب همچنان در حال پیگیری و انجام است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سید حسن هاشمی صفائی