34 دستگاه موتورتلمبه غیرمجاز برداشت آب حوضچه‌های پرورش ماهی غیرمجاز در حاشیه نهر لشکرآباد حوزه مرکزی پلمپ شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "یعقوب کرمی" مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور با اعلام خبر فوق گفت: به منظور جلوگیری از برداشت آب این حوضچه‌های پرورش ماهی غیرمجاز، پس از شناسایی آن‌ها، طبق هماهنگی‌های قانونی صورت گرفته با مراجع قضایی و انتظامی و با همکاری عوامل کمیته اجرایی وصول مطالبات شرکت این عملیات صورت پذیرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سید حسن هاشمی صفائی