کشاورزان و شورای‌اسلامی شهر الهایی با ارسال لوح‌سپاس از تلاش و پیگیری‌های مستمر مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور در انجام خدمت‌رسانی به کشاورزان منطقه تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این لوح سپاس  که به امضای "قاسم فاضلی" رئیس شورای اسلامی شهر الهایی رسیده به نمایندگی از کشاورزان این شهر از حسن همکاری و زحمات بی‌شائبه "یعقوب کرمی" مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور، به منظور تأمین حقابه تابستانه کشاورزان شهر الهایی قدردانی شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سید حسن هاشمی صفائی