ساختمان اداری کمپ دریاچه حمیدیه جهت استقرار کارکنان فنی و مهندسی شرکت کرخه و شاوور، بازسازی و آماده بهره‌برداری شد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور در حاشیه بازدید جمعی از مدیران سازمان آب و برق خوزستان از ساختمان بازسازی‌شده در کمپ دریاچه (حمیدیه)، ضمن تأکید بر لزوم استقرار کارکنان شرکت کرخه و شاوور در محدوده ارائه خدمات، از آماده‌سازی ساختمان کمپ دریاچه در نیمه دوم سال 1396 و آمادگی شرکت جهت انتقال و استقرار کارکنان خبر داد.

"یعقوب کرمی" این ساختمان را نتیجه زحمات شبانه‌روزی بخش تعمیرات شرکت دانست و از معاونت فنی و مهندسی و کارکنان تحت امر، جهت آماده‌سازی به‌موقع این ساختمان، قدردانی کرد.
ساختمان کمپ دریاچه دارای 265 مترمربع زیربناست که 35 مترمربع آن تازه تاسیس و 230 مترمربع آن، که فرسوده و غیر قابل استفاده بود، به‌طور کامل با هزینه ای افزون بر یک میلیارد ریال بازسازی‌شده است.

احداث و بازسازی این ساختمان که دارای هشت اتاق جهت استقرار 32 نفر از کارکنان بوده، از ابتدای آذرماه سال 1396آغاز و در مدت سه ماه انجام شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: محمد صالح بیگی
خبرنگار: علی بیدار