معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با اهدای لوح تقدیر، از تلاش های مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور در بهره وری استفاده از منابع آب و کسب رضایت کشاورزان منطقه، قدردانی کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مصطفی شبه" در بخشی از این لوح تقدیر، خطاب به "یعقوب کرمی" آورده است: تلاش و زحمات شبانه روزی و صادقانه جنابعالی و همکاران محترم آن شرکت در جهت بهره وری استفاده از منابع آب و کسب رضایت کشاورزان منطقه، اقدامی ارزشمند و خداپسندانه است که اجر و پاداش آن را تنها خداوند متعال قادر به جبران است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: محمد صالح بیگی