مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از 98 درصد آماده بکاری ایستگاه های پمپاژ این شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "یعقوب کرمی" مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور گفت: در راستای آماده سازی و پایداری عملکرد ایستگاه های پمپاژ، این شرکت در دو بخش تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری اقدام به انجام سرویس های دوره ای الکتروپمپ ها، تابلوهای برق، تراسفورماتورها و نیز تعمیرات اضطراری خطوط انتقال برق و تابلوهای برق و سایر تجهیزات وابسته به همراه تامین قطعات مورد نیاز نموده که در سال 1396 بیش از 20 میلیارد ریال در این بخش هزینه شده است.

در حال حاضر و در مجموع ایستگاه های پمپاژ تحت پوشش شرکت با 98 درصد شرایط آماده بکاری، از شرایط مطلوبی برخوردارند.

به منظور تامین آب مورد نیاز شبکه های آبیاری و نیز انتقال زه آب حاصله ، 53 ایستگاه پمپاژ شامل 240 دستگاه الکتروپمپ به همراه 400 سلول تابلو برق  و تجهیزات راه انداز الکتروپمپ، 60 دستگاه ترانسفورماتور و بیش از 70 کیلومتر خطوط انتقال برق اختصاصی تحت پوشش شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور قرار دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی
خبرنگار: علی بیدار