از سوی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی برای شرکت آبیاری کرخه و شاوور برای مدت دو سال صادر شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور با اعلام خبر فوق گفت: این شرکت با توجه به سابقه طولانی در بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی و پتانسیل نیروی انسانی و امکانات سخت افزاری موجود، موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت بهره برداری و  نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی  شد.

 "یعقوب کرمی" تصریح کرد: مطابق شرایط مندرج در این گواهینامه شرکت کرخه و شاوور برای انجام خدمات  بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی در "پایه یک" دارای صلاحیت بوده و می تواند همزمان حداکثر سه شبکه آبیاری و زهکشی را با وسعت هر کدام حداکثر تا شصت هزار هکتار مورد بهره برداری و نگهداری قرار دهد .   

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: سجاد داریوشی