کارگاه آموزشی مدیریت پدافند غیر عامل در پیامدهای ناشی از خشکسالی، برای اولین بار توسط شرکت آبیاری کرخه و شاوور، در سطح شرکت های بهره برداری برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از برگزاری اولین دوره آموزشی و تخصصی در سطح شرکت های بهره برداری خبر داد و گفت: در این دوره 30 نفر از مسئولان شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت، حضور داشتند.

"یعقوب کرمی" هدف از برگزاری این کارگاه را توانمند سازی و آموزش آخرین متدهای برنامه ریزی در مواجهه با منازعات مرتبط با حوزه آب عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، سرفصل های مورد بحث در کارگاه آموزشی مدیریت پدافند غیرعامل را دسته بندی انواع منازعات آبی، معرفی و شناخت ریسک ها در مدیریت منازعات، عوامل حل مسئله، طراحی نقشه جذابیت و مدل های حل منازعات معرفی کرد.

کارگاه آموزشی مدیریت بحران در پیامدهای ناشی از خشکسالی با هماهنگی گروه پدافند غیر عامل و مدیریت بحران سازمان آب و برق خوزستان در مجتمع آموزشی صنعت آب و برق برگزار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سجاد داریوشی