مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، از آغاز عملیات مساحی کشت تابستانه سال 97 در شبکه های تحت پوشش آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "یعقوب کرمی" گفت: عملیات مساحی فصل تابستان امسال در سطح شبکه های تحت پوشش این شرکت در قالب 6 گروه مساح شامل سه گروه در حوزه کرخه جنوبی و سه گروه در حوزه مرکزی آغاز شده است.

وی، مدت زمان پیش بینی شده برای این عملیات را  2  ماه خواند و از لوبیا، هندوانه، خیار، شلتوک، کنجد، ماش و خربزه به عنوان محصولات کشت شده نام برد.

 مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، هدف از مساحی سطح زیر کشت در اراضی شبکه های تحت پوشش این شرکت را تعیین نوع کشت، میزان آب بهای مشترکین و تحقق درآمد تعهدی شرکت از فروش آب عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سجاد داریوشی