مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از احداث پل ماشین رو جدید در محدوده روستای جبیرات کاظم روی نهر سلائمی خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،"یعقوب کرمی"، هدف از احداث پل ماشین رو جدید در محدوده روستای جبیرات کاظم روی نهر سلائمی را که در کمتر از 8 ماه به اتمام رسید، اصلاح تراز کف پل و بهبود شرایط جهت تامین آب اراضی پایین دست در نهر سلائمی حوزه مرکزی، تسهیل در تردد ساکنان روستاهای منطقه و تخریب پل قدیمی به دلیل آبشستگی در جناحین معرفی کرد.

وی با بیان این که این پروژه با هزینه ای افزون بر 800 میلیون ریال، در مدت کمتر از هشت ماه، در دو فاز تخریب پل قدیمی و احداث پل جدید انجام شد، افزود: پروسه ساخت پل شامل 70 مترمکعب بتن ریزی و 24 مترمکعب عملیات بنایی با سنگ لاشه بود که حدود سه تن میلگرد در بتن مسلح پی و دال پل مورد استفاده قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، با بیان اینکه به منظور تعیین رقوم ارتفاعی پل، همزمان عملیات نقشه برداری نیز صورت گرفت، گفت: طول دهانه پل بیش از 5 متر و عرض آن 4/5 است؛ همچنین ضخامت دال بتنی 45 سانتی متر است که روی دیواره های سنگی به ضخامت 120 سانتی متر قرار دارد.

پل ماشین رو جدید در پایین دست نهر سلائمی در روستای جبیرات کاظم از توابع شهرستان شوش احداث شد که فاصله آن تا مرکز استان خوزستان 60 کیلومتر است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سجاد داریوشی