به منظور انتقال آب از نهر ابوالفضل به کانال آبرسان "KO" ، ایستگاه پمپاژ موقت در حوزه کارون جنوبی، نصب و راه اندازی شد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "یعقوب کرمی"، با بیان این که ایستگاه فوق با تلاش پرسنل شرکت آبیاری کرخه و شاوور، در عرض پنج شبانه روز نصب و راه اندازی شد، هدف از این اقدام را، انتقال آب از نهر ابوالفضل به کانال آبرسان KO با "EC" کمتر نسبت به  EC طره بخاح معرفی کرد.

  وی افزود: چهار الکتروپمپ، در مجموع 880 لیتر بر ثانیه، انتقال آب از نهر ابوالفضل به کانال آبرسان "KO" را میسر ساخته اند.    

 کرمی، هزینه این پروژه را افزون بر 500 میلیون ریال و اهم اقدامات انجام شده در آن را طراحی و ایجاد سازه خرپا جهت مهار الکتروپمپ ها، ایمنی سازی بستر نهر ابوالفضل، ایجاد جاده دسترسی جرثقیل جهت نصب سازه خرپا، سرویس دوره ای و نصب چهار دستگاه الکتروپمپ درون نهر ابوالفضل، کابل کشی از ایستگاه آبیاری KO5  و تهیه تابلو برق جهت راه اندازی الکتروپمپ ها اعلام کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سجاد داریوشی