مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از برگزاری جلسه مشارکت های مردمی به منظور آگاهی مدیران تعاونی های تحت پوشش آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "یعقوب کرمی" هدف از برگزاری این جلسه را توجیه مراحل عقد توافقنامه سه جانبه با هدف فروش و تحویل حجمی آب زراعی معرفی کرد.

کرمی با اشاره به سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه مشارکت مردم، کاهش تصدی گری دولت و سیاست های مشارکتی سازمان آب و برق خوزستان گفت: جلسه فوق به منظور آگاهی مدیران تعاونی های تحت پوشش فعالیت شرکت آبیاری کرخه و شاوور  در حوزه های کرخه جنوبی ، میانی و کارون جنوبی (آبادان و خرمشهر) برگزار شده است.

این جلسه با هماهنگی دفتر مشارکت های مردمی سازمان آب و برق خوزستان،  مدیریت تعاون روستایی استان و معاونت مشارکت های مردمی شرکت، در سالن همایش های بین المللی سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سجاد داریوشی