مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، انعقاد قرارداد و وصول مطالبات کشت را به عنوان اولین اولویت کاری آن شرکت معرفی کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "یعقوب کرمی" با تدوین برنامه زمانی مشخص، اولویت شرکت متبوع خود را تسریع در انعقاد قرارداد با کشاورزان و وصول مطالبات قراردادهای کشت در کلیه بخش ها، اعلام کرد.

وی تصریح کرد: شرکت آبیاری کرخه و شاوور با طراحی مشوق هایی برای کشاورزان، گام های موثری برای نیل به اهداف خود برداشته است.

 کرمی، برگزاری جلسات منظم و دوره ای کمیته وصول مطالبات شرکت با کشاورزان منطقه و پیگیری مصوبات کمیته تا حصول نتیجه را به عنوان یکی دیگر از راهکارهای اتخاذ شده شرکت آبیاری کرخه و شاوور معرفی کرد.

 وی ابراز امیدواری کرد تا با تلاش های شبانه روزی این مجموعه حداکثر میزان وصولی مورد تعهد شرکت محقق شود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: بابک لرکی
خبرنگار: سجاد داریوشی