مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از اتمام عملیات خارج نمودن لوله سردهانه کانال قدس خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "یعقوب کرمی" با بیان این که بخشدار، کشاورزان و رئیس دفتر نماینده دشت آزادگان، خارج شدن لوله سردهانه کانال قدس را از این شرکت خواستار شده بودند، تصریح کرد: این عملیات توسط گروه تعمیرات و نگهداری شرکت آبیاری کرخه و شاوور با تامین ماشین آلات مناسب و استفاده از امکانات موجود با موفقیت به اتمام رسید.

وی، سطح زیر کشت کانال قدس را که از این دریچه آبگیری می شوند افزون بر 2500 هکتار اعلام کرد و گفت: با انجام این عملیات دبی عبوری از دریچه افزایش یافته و در نهایت تامین آب کشاورزی برای کشاورزان پایین دست با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: امیر مرادی زارعی