مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، تلاش های مجموعه  شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، در آبرسانی به نخیلات آبادان و خرمشهر را مورد تقدیر قرار داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از سه مرحله رها سازی آب در بالادست، طبق برنامه زمان بندی شده جهت آبیاری نخیلات آبادان و خرمشهر خبر داد.

 "یعقوب کرمی" از مجلد شدن اقدامات انجام شده در شرکت مذکور، تحت عنوان "گزارش فعالیت های ضربتی و سه مرحله رها سازی آب در حوزه  کارون جنوبی" خبر داد.

وی تصریح کرد: در این گزارش فعالیت های تعمیراتی، بهره برداری، محدودیت ها و مشکلات موجود، مطرح و بر مبنای تحلیل داده ها و تجربیات حاصل شده، پیشنهاداتی ارائه شده است.

وی ابراز امیدواری کرد تا در جهت بهبود بخشیدن به عملکردها درسال های آتی مطالب ارائه شده در این گزارش، مورد استفاده واقع شود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سجاد داریوشی