مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از برگزاری نشستی به منظور بررسی و رفع مشکلات تعاونی های طرف قرارداد شرکت آبیاری کرخه و شاوور خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "یعقوب کرمی" هدف از برگزاری این نشست را رضایت مندی مشترکان اعلام کرد.

وی با بیان این که در جلسه فوق مشکلات و معضلات تعاونی های طرف قرارداد در شبکه های حوزه مرکزی و دشت آزادگان مورد بررسی قرار گرفت از حضور همه مسئولان آن شرکت در این جلسه خبر داد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، با تاکید بر برنامه ریزی برای تامین آب مشترکان طرف قرارداد در فصل زراعی جاری تصریح کرد: این نشست با تعامل و  هم اندیشی بیشتر، با هدف رضایت بهره برداران و کشاورزان برگزار شد و در آن، افزایش میزان  عقد قرارداد فصل شتوی 98-97، وصول مطالبات، توجیه لزوم انتقال مدیریت آبیاری مشارکتی در شبکه های دشت آزادگان و تحویل و فروش حجمی آب در سطح بیش از بیست هزار هکتار، بررسی شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: امیر مرادی زارعی