به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "مسعود صادقی" ، تکریم ارباب رجوع و ارتباط مؤثر با کشاورزان منطقه را از اولویت های شرکت متبوع خود برشمرد و از تشریح برنامه ها و محدودیت های آبیاری فصل زمستان 97 برای کشاورزان شبکه کرخه نور خبر داد.

وی انتظار مدیران آن شرکت از کشاورزان را مطرح، محدودیت منابع آبی را تشریح و بر لزوم حفظ این منابع تاکید کرد و گفت: ما در برابر نسل های آینده، نسبت به رعایت الگوی کشت و مصرف مسئول هستیم.

 رودخانه کرخه نور با طول 104 کیلومتر از کانال وصیله تأمین آب می شود، حدود 30 هزار هکتار از اراضی ناخالص اطراف را تحت پوشش خود دارد و کشاورزان کرخه نور در گروه های کشاورزی با استفاده از موتور تلمبه های شخصی هر ساله حدود 20 هزار هکتار از اراضی را زیر کشت محصولات کشاورزی به ویژه گندم قرار می دهند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سجاد داریوشی