معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان با همراهی مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از سد تنظیمی حمیدیه بازدید کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی"، مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور با توجه به قدمت سد تنظیمی حمیدیه به برخی مشکلات ایجاد شده در بهره برداری از این سد اشاره کرد.

معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان هدف از این بازدید را آگاهی یافتن از آخرین وضعیت تأسیسات سد تنظیمی حمیدیه عنوان کرد.

 "نورالدین بازگیر" با اشاره به اهمیت سد تنظیمی حمیدیه و نقش آن در تامین آب شرب، کشاورزی و صنعتی شهرستان های پایین دست، نسبت به لزوم تسریع در علاج بخشی و ترمیم این سد تاکید کرد.

سد تنظیمی حمیدیه در 10 کیلومتری شمال شهر حمیدیه در سال 1334 جهت کنترل جریان سیلاب رودخانه کرخه احداث شد. این سد دارای 10 دریچه تخلیه سیلاب و 19 دهانه سرریز می باشد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: امیر مرادی زارعی