به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "مسعود صادقی" پذیرش سیستم مدیریت کیفیت را تصمیمی استراتژیک برای هر شرکت دانست که به بهبود عملکرد کلی آن شرکت می انجامد و مبنایی درست را برای شروع فرآیند توسعه پایدار فراهم می سازد.

 صادقی با بیان این که این استاندارد الزاماتی جهت طرح ریزی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت شرکت را بیان می کند تصریح کرد: با تمرکز بر کلیه فرآیندها و فعالیت های موثر در کار، حداقل شرایط برای موفقیت و تعالی شرکت فراهم می شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور با بیان این که این شرکت پیش از این گواهی نامه ISO9001:2008 را کسب نموده بود هدف از برگزاری این دوره را ایجاد شرایط لازم برای به روز رسانی و کسب گواهی ISO9001:2015 معرفی کرد که در ویرایش جدید تاکید ویژه ای بر مدیریت ریسک، مدیریت تغییرات و مدیریت دانش شده است.

دوره آموزشی الزامات ISO9001:2015 توسط دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور با حضور کلیه اعضای کمیته اجرایی مدیریت کیفیت آن شرکت در سالن همایش های گیت بوستان برگزار شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: امیر مرادی زارعی