به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی" با اعلام خبر فوق هدف از برگزاری این دوره را ارتقای مهارت کارکنان در استفاده از یارانه در محیط کار اعلام کرد.

وی با بیان این که در این دوره 40 نفر از پرسنل شرکت، آموزش های لازم را برای استفاده از اتوماسیون اداری و رعایت استاندارد ها در بکارگیری نرم افزار های اداری فرا گرفتند تصریح کرد: مقرر شده است تا اقدامات لازم جهت تکرار این دوره برای سایر کارکنان و همچنین استمرار آموزش های کاربردی دیگر با استفاده از توان داخلی شرکت صورت گیرد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: لیلا پورسعید
خبرنگار: امیر مرادی زارعی