مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، از برگزاری اولین دوره ممیزی ظرفیت های بین حوزه ای در آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی"   هدف از اجرای طرح ممیزی حوزه های تحت پوشش این شرکت را هم افزایی بیشتر بین حوزه ها معرفی کرد و گفت: یکی از مهمترین خطرات و ریسک ها در مدیریت شرکت های بهره برداری بخشی نگری و مدیریت جزیره ای است که این امر می تواند بسیاری از ظرفیت های اجرایی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: شرکت کرخه و شاوور با دارا بودن وسعت و پراکندگی در حوزه های تحت پوشش همواره در معرض این ریسک قرار دارد لذا پس از برگزاری جلسات متعدد و تشکیل کارگروه بهبود مدیریت، طرحی تحت عنوان هم افزایی بین حوزه ها تصویب گردید که در این طرح هر حوزه در بخش های مختلف توسط مدیران و روسای سایر حوزه ها مورد ممیزی قرار بگیرند.

صادقی، استفاده از ظرفیت سایر حوزه ها جهت مرتفع نمودن موانع کاری در هر حوزه را از دیگر مزایای این طرح نام برد و آشنایی بیشتر،  درک مشترک مشکلات و موانع کاری حوزه ها را در بین مدیران ستادی نقطه عطف این طرح عنوان نمود .

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، ممیزی حوزه کارون جنوبی در محدوده شهرستان های آبادان و خرمشهر را به عنوان اولین گام در این طرح دانست و ابراز امیدواری کرد که این شرکت با شتاب هرچه بیشتر نسبت به رفع موانع بهره برداری و بهبود مدیریت در این حوزه حرکت نماید.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سجاد داریوشی