مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از برگزاری جلسه تعیین تکلیف بهره برداری از  ناحیه عمرانی یک جفیر خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "مسعود صادقی" با اشاره به آغاز عملیات بهره برداری از شبکه آبیاری جفیر، گفت: جلسه تعیین تکلیف و واگذاری ناحیه یک عمرانی این شبکه به مساحت 5400 هکتار برگزار و طی این جلسه راهکارها ، فرآیندها و اقدامات لازم جهت واگذاری بهره برداری ناحیه عمرانی یک جفیر به شرکت آبیاری کرخه و شاوور بررسی شد.

 وی افزود در این جلسه مقرر شد تا تحویل مدیریت ایستگاه پمپاژ اصلی جفیر توسط اتحادیه ایثارگران به سازمان آب و برق خوزستان جهت مستقر شدن نیروهای فنی و حراستی شرکت بهره برداری کرخه و شاوور از تاریخ اول بهمن ماه سال جاری باشد، فرآیند خرید و تملک اراضی ایستگاه پمپاژ اصلی و سپس ثانویه توسط سازمان آب و برق خوزستان از اتحادیه ایثارگران مورد بررسی قرار گیرد، تحویل حجمی آب با توجه به الگوی کشت زراعی مصوب شبکه 5400 هکتاری جفیر و به درخواست کتبی نماینده معرفی شده از طرف اتحادیه ایثارگران انجام شود و زمینه سازی، فرهنگ سازی و آموزش فنی جهت انتقال مدیریت آبیاری مشارکتی پس از آمادگی لازم اتحادیه ایثارگران صورت گیرد.

  جلسه تعیین تکلیف بهره برداری از  ناحیه عمرانی یک جفیر، با حضور مدیر عامل و معاونان شرکت، مدیر دفتر نظارت بر شبکه های آبیاری  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع سازمان آب و برق، کارشناس دفتر مشارکت مردمی سازمان و هیئت مدیره اتحادیه ایثارگران برگزار شد.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سجاد داریوشی