دوره آموزشی "قوانین و آشنایی با دستورالعمل‌های جاری بهره‌برداری منابع آب" برای مدیران و کارشناسان شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور در مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رئیس ‌گروه آموزشی و پژوهشی شرکت با بیان این که شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور اولین شرکتی است که گواهینامه پایه 1 صلاحیت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی را از شرکت مدیریت منابع آب ایران اخذ نموده است افزود: در همین راستا دوره آموزشی "آشنایی با قوانین و دستورالعمل های جاری بهره برداری منابع آب" با هدف آشنایی، هماهنگی و همسویی مدیران و کارشناسان شرکت  با سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ستاد آب کشور طرح‌ریزی گردید.

"سید حسن هاشمی"، تداوم خدمت رسانی مطلوب به کشاورزان، بهره برداری بهینه از تأسیسات سازمان و حفظ دارائی‌ها را از دیگر اهداف این دوره آموزشی معرفی کرد.

"ناصرسامانی" از مدیران مجرب شرکت مدیریت منابع آب ایران، به عنوان مدرس، این دوره آموزشی را در 48 ساعت، برای گروه 30 نفره مدیران و کارشناسان شرکت آبیاری کرخه و شاووربرگزار کرد.

گفتنی است که در هفته دوم اسفند ماه سال جاری این دوره برای گروه دوم مدیران وکارشناسان شرکت برگزار می‌شود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: لرکی
خبرنگار: لیلا پورسعید