مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از ممنوعیت ورود میهمانان نوروزی به سد انحرافی کرخه در شبکه کرخه جنوبی (حمیدیه) از شنبه 10 فروردین ماه جاری خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی" با اشاره به حجم بالای بارندگی در هفته جاری و نیز قدمت و آسیب های وارده و فشاری که بر روی سد انحرافی کرخه در شبکه کرخه جنوبی (حمیدیه) به وجود آمده گفت: به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی و حفظ جان گردشگران، ورود میهمانان نوروزی به سد انحرافی کرخه در شبکه کرخه جنوبی (حمیدیه) از شنبه 10 فروردین ماه 1398 ممنوع می باشد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: مریم شمسائی