با لایروبی کانالهای شبکه زمزم کرخه از وقوع اختلال در تامین آب کشاورزان پیشگیری به عمل آمد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور با بیان این خبر افزود: با توجه به سهمیه بندی حجم آب تخصیص یافته به شبکه های آبیاری و زهکشی پیاده سازی عوامل بهبود دهنده انتقال و توزیع آب الزامی بوده و یکی از این عوامل اجرای به موقع عملیات لایروبی کانالهای انتقال آب در شبکه های آبیاری است.
فرهاد خدری، با بیان اینکه این امر راهی موثر در تامین آب پایدار اراضی کشاورزی، تسریع در امر انتقال، توزیع آب و افزایش حجم آب تحویلی به کشاورزان پایین دست شبکه های آبیاری محسوب می شود، عنوان کرد: انجام این عملیات در شبکه آبیاری زمزم حمیدیه که ۲۵۰۰ هکتار از اراضی ناخالص شبکه کرخه را تامین آب می کند، با حجمی معادل ۹۸۰۰ مترمکعب در سطح کانالهای شبکه انجام شده و از وقوع مشکل تامین آب کشاورزان پیشگیری کرده است.
با مدیریت صحیح منابع آب در استان خوزستان، اثرات مخرب و کاهش حجم ذخایر منابع آبی به عنوان یکی از پیامدهای وقوع پدیده خشکسالی طی چند سال اخیر به شکل مطلوبی مهار شد.